Przekształcanie nieruchomości gruntowych

Przekształcanie nieruchomości gruntowych (land development)

Przekształcanie nieruchomości gruntowych to podejmowanie działań faktycznych i prawnych zmierzających do stworzenia podaży nieruchomości budowlanych. Najczęściej w postaci gotowych i uzbrojonych działek pod zabudowę mieszkaniową, usługową, rekreacyjną lub inną.

Działania w zakresie przekształcania mogą polegać w szczególności na:

  • zmianie przeznaczenia nieruchomości (np. z rolnej na budowlaną) poprzez zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy;
  • pozyskiwaniu materiałów wyjściowych i opracowaniu dokumentacji projektowej niezbędnej dla uzyskania pozwoleń na budowę oraz uzyskanie tych pozwoleń;
  • budowie uzbrojenia (woda, kanalizacja, sieć elektroenergetyczna, gaz, inne);
  • regulacji stanu prawnego nieruchomości;
  • podziale nieruchomości na działki budowlane lub podejmowanie kroków zmierzających do wszczęcia i zakończenia procedur scalenia i podziałów nieruchomości;
  • dokonywanie wszelkich innych czynności zmierzających do przygotowania atrakcyjnych nieruchomości pod konkretne potrzeby inwestycyjne.

Kompleksowe działanie to podstawa

Przekształcaniem nieruchomości gruntowych zajmujemy się od początku działalności APION, czyli od 2001 r. Dzisiaj doświadczenie, które liczymy nie tylko w latach, ale w wielu setkach wytworzonych działek budowlanych, potrafimy skutecznie wykorzystać realizując najtrudniejsze zamierzenia naszych klientów i inwestorów.

Skupiając najlepszych specjalistów w tej dziedzinie potrafimy sami przeprowadzić wymagające procesy przekształcania nieruchomości. Począwszy od zmiany Studium, przez zmianę planu miejscowego, uzbrojenie terenu, regulację stanu prawnego po wydzielenie gotowej działki pod zabudowę.

Kompleksowa realizacja wszystkich czynności pozwala na ogromne oszczędności w zakresie czasu przygotowania gruntu pod zabudowę oraz nakładów niezbędnych do osiągnięcia zamierzonego celu.

+ 50 groszy do jednego metra kwadratowego

Nasze usługi kosztują wielokrotnie mniej niż korzyści wynikające z tej współpracy. Przy większych zamierzeniach koszt kompleksowej pomocy w zakresie przekształcania nieruchomości może wynieść 50 groszy (lub mniej) do 1 m.kw. przekształconego gruntu. To jednak nie najważniejsze.

Doświadczenie i kontakty pozwalają na dobór najlepszych wykonawców poszczególnych usług na korzystnych warunkach.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż na każdym etapie potrafimy zidentyfikować skutki finansowe wynikające z procesu przekształcenia nieruchomości (opłaty planistyczne, opłaty adiacenckie, podatki). Te kompetencje pozwalają na etapie realizacji projektu odpowiednio je optymalizować. Same oszczędności jakie daje kompleksowe i profesjonalne działania to zdecydowanie więcej niż koszt naszej usługi.

Chcesz o tym porozmawiać? Zapraszamy do kontaktu