Kontakt

APION sp. z o.o.
adres: 76-200 Słupsk, ul. Kowalska 1
tel / fax: +48 (59) 844 44 11
e-mail: [email protected]

APION sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy za numerem KRS 0000244713
Kapitał zakładowy spółki wynosi 148.500,00 PLN
NIP: 839-295-78-13