Regulamin

Regulamin dotyczący prawa dostępu do treści danych osobowych i możliwości ich poprawiania.

Zgodnie z art. 25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APION sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Słupsku (76-200), ul. Sienkiewicza 9, zwana dalej Spółką.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  3. Posiada Pani/Pan prawo do edycji oraz usunięcia swoich danych z bazy firmy APION. Edycja danych oraz żądanie usunięcia może odbyć się poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail firmy apion@apion.pl lub przy wykorzystaniu innych form komunikacji – list, faks, telefon.
  4. Podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.
  5. W czasie korzystania z serwisu apion.pl może Pani/Pan zostać poproszona/y o podanie swoich danych osobowych. Dane, o które będzie Pani/Pan proszony, to imię i adres e-mail.
  6. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu oraz przetwarzania złożonego zapytania. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.